Alan Andabaka postao predsjednik Balkanske Konjičke Konferencije

Na sastanku Balkanske Konjičke Konferencije održanom  18. ožujka 2017. godine u rumunjskom gradu Temišvaru, Alan Andabaka, predsjednik nadzornog odbora Hrvatskog Konjičkog Saveza i dugogodišnji sportski aktivist, izabran je za predsjednika Balkanske Konjičke Konferencije.

Mandat Alana Andabake traje tri godine i veliko je priznanje razvojnoj strategiji Hrvatskog Konjičkog Saveza.