free html templates

Statut HKS-a - 2017. 

Poslovnik o radu sportskih i stručnih odbora

Opći pravilnik HKS-a

Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima, te prikupljanju podataka s natjecanja

Disciplinski pravilnik

Pravilnik o kategorizaciji sportaša HOO-a

Pravilnik o vakcinaciji protiv influence konja za konje koje se natječu u sustavu HKS-a