IV savjetovanje uzgajivača konja u RH

Savjetovanje će se održati 17. ožujka 2017. godine u Bjelovaru Hotel Central.
Više o prijavi za sudjelovanje možete vidjeti na slijedećem linku.

Program savjetovanja