Izmjena pravilnika dresurnog jahanja

Dana 14. ožujka 2018. na sjednici Izvršnog odbora HKS-a prihvaćene su izmjene Pravilnika natjecanja u dresurnom jahanju. Pavilnik s vidljivim izmjenama možete pronaći na internetskoj stranici HKS-a u dijelu koji se odnosi na dresurno jahanje.

 

Izdvajamo pregled najvažnijih izmjena:

– dopune kategorija osoba s invaliditetom sukladno FEI pravilniku

– kategorija osoba s invaliditetom uvrštene u ekipni dio PH

– promjena nagrađivanja E utakmice

– podjela A utakmice po dobnim skupinama

– dopuna utakmice za mlade konje (dozvoljena D-1 licenca)

– obavezno korištenje kacige za jahače mlađe od 26 godina

– obavezno korištenje prekonosnog remenja

– izmjene u dozvoljenom vremenu za ulaz u utakmicama sa slobodnim programima

– skupna ocjena za FEI testove (Collective mark)

– dopuna tablice vrednovanja rezultata za seniore na Prvenstvu Hrvatske i Croatia Cup-u

Pravilnik je na snazi od 1. travnja 2018. godine.