OBAVIJEST

Obavještavamo Vas da utakmice 1. kola CC-a u preponskom jahanju, 1. kola Karoca kupa u preponskom jahanju i 1. kola Dressage Cup-a koje će se održat u Zagrebu 09.-10.04.2016.god., počinju u 08.00 sati.

Rezervacija boksova moguća je preko ureda HKS-a putem e-maila ured@konjicki-savez.hr ili mob. 099 4965 425.

Cijena boksa iznosi 150,00 kn po danu a uplata se vrši na IBAN KK Karoca HR5024840081101453364.

Izdavanje hrane vršit će gosp. Stipan Matijević.