how to create a web page for free

O edukaciji

Ispiti za polaganje natjecateljske licence HKS-a

Prijava za organizaciju ispita


Ispit za polaganje natjecateljske licence smiju organizirati sve redovne članice HKS-a.

Organizator ispita mora uredu HKS-a prijaviti termin najmanje 10 dana prije datuma kojeg želi organizirati ispit (Na posebnom obrascu koji se nalazi na web stranicama HKS-a.


Kako bi HKS odobrio održavanje ispita broj kandidata mora biti pet ili više. U iznimnim slučajevima može biti i manji broj.


Ured HKS-a na web stranici HKS-a, će objaviti: ime kluba, datum i mjesto održavanja ispita te odgovornu osobu kojem se polaznici ispita iz drugih kluba mogu prijaviti.


Organizator ispita mora osigurati prostor za:

-teoretski dio ispita,

-manje dimenzije 20×40 m s pripadajućim slovima za dresurni dio ispita,

-šest prepona ukoliko se održava preponski dio ispita,

-odgovarajuću staza ukoliko se i održava ispit u daljinskom jahanju.Ispiti u školama jahanja

Ispite za polaganje „BRONČANI KONJ”, “SREBRNI KONJ” i ZLATNI KONJ”, mogu organizirati svi konjički klubovi koji su članovi HKS-a.


Termin ispita organizator je dužan prijaviti HKS-u minimalno 10 radnih dana prije datuma ispita. Termin se prijavljuje putem obrasca za prijavu termina ispita koji se nalazi na službenoj web stranici HKS-a (diplome u word formatu se mogu naručiti u uredu HKS-a)