make your own site for free

Odbor sudaca

Odbor sudaca HKS-a osnovan je kao stručno tijelo upravljanja poslovima HKS-a. Svi suci i steward-i koji su položili ispit za suca ili steward-a su članovi Odbora sudaca HKS-a. Svake godine suci i steward-i moraju obnoviti licencu te se popis licenciranih članova Odbora sudaca za pojedinu disciplinu objavljuje na službenoj stranici HKS-a. Ovisno o disciplini za koju je polagao ispit suci u Odboru sudaca su podijeljeni u sljedeće kategorije:

regionalni sudac

nacionalni sudac.


U Odboru trenutno imamo najviše sudaca preponskog jahanja, jer je to na našem području najstarija disciplina. Neki naši suci preponskog jahanja su međunarodne kategorije te uz suđenje na natjecanjima u Hrvatskoj na nacionalnim turnirima sude i na međunarodnim (FEI) turnirima i to:

Dunja Hercigonja, FEI LEVEL3

Jasminka Pirš Petraković, FEI LEVEL2

Zdravka Poljaković, FEI LEVEL3

Smiljka Selanec, FEI LEVEL3


Suci nacionalne kategorije uz međunarodne suce sude na natjecanjima viših kategorija, a to su: 

Mirjana Baban

Ivica Bogadi

Mladen Brezić

Milena Dragišić

Latica Ivković

Dragomir Jurjević

Ivan Kuna

Ivica Mandić

Ivica Milošević

Sanja Olujić

Željko Šeper

Samantha Veliki


Nakon polaganja sudačkog ispita suci stječu kategoriju regionalnog suca te je za sada regionalni sudac preponskog jahanje: Jasmina Milković.

Suci dresurnog jahanja su također podijeljeni u dvije kategorije. Suci nacionalne kategorije su:

Iva Jurak Lukičić

Ivana Ljubić

Zvjezdana Klarić

Vanda Maršanić

Sanja Olujić

Mirela Polgar

dok su regionalni suci Senka Budimir  i Tanja Vaniš.


Mnogi suci preponskog jahanja su se aktivirali i u zaprežnom sportu te su nacionalni zaprežni suci:

Mirjana Baban

Ivan Kuna

Ivica Mandić

Ivica Bogadi je međunarodni sudac FEI LEVEL2

a regionalni su suci Dražen Lujić i Tomislav Vučković.


U HKS-u najmlađa disciplina je daljinsko jahanje te su se mnogi suci preponskog jahanja angažirali u razvoju te discipline. Međunarodni suci daljinskog jahanja su:

Tihana Brlas, FEI 2*

Smiljka Selanec, FEI 3*


Nacionalni suci daljinskog jahanja su:

Zlatko Kramarić

Ivan Kuna

Ivica Mandić

Vanda Maršanić

Ivica Milošević

Senka Budimir

Branko Kovačić

a regionalni suci su Jozef Markić, Darko Rupčić, Toni Uravić i Vladimir Vlajinić.


Iako trenutno pri HKS-u Military – Eventing (Svestrana upotrebljivost konja) nije aktivna disciplina članovi Odbora sudaca osposobljeni su za suditi i tu disciplinu: Mladen Brezić, Sanja Olujić i Željko Šeper.

Parakonjaništvo je disciplina pri FEI (Federation Equestre Internationale) i mi se možemo pohvaliti da je Sanja Olujić međunarodni sudac FEI LEVEL3.


Iz osobnih razloga neki suci nisu aktivni te nisu obnavljali licence: Loretta Krota, Boris Krsnik, Ante Munitić, Ema Prokeš, Nataša Vašatko, Darko Kirinčić, Ivica Milošević, Ivica Posavec i Ognjen Preost .

Na konjičkim natjecanjima uz suce i steward-i osiguravaju uvjete da se natjecanja odvijaju sukladno propisima. Teško je naći pravi prijevod na hrvatski jezik za „steward“, ali poznavaoci kažu da bi naša riječ „nadglednik“ najbolje opisala zadatke steward-a. Na nacionalnim natjecanjima se postepeno uvode steward-i u svim disciplinama te se za sada svi nacionalni suci angažiraju na natjecanjima kao steward-i.

U Odboru sudaca imamo i međunarodnog steward-a za sve discipline, a to je Mladen Brezić, dok je Latica Ivković steward FEI LEVEL1 za preponsko jahanje.


Suci se kontinuirano educiraju na FEI seminarima kao i na seminarima u Hrvatskoj.

Stažisti za suca u zaprežnom sportu Matea Nakić i daljinskom jahanju Boško Milivojević.

Osobe zainteresirane za stažiranje trebaju biti aktivne u konjičkom sportu i sudjelovati u organizaciji konjičkih natjecanja te ukoliko imaju navršenih 25 godina mogu podnijeti zahtjev za stažiranje putem svog kluba Odboru sudaca HKS-a.