Reprezentacija

Članovi reprezentacije
Godina 2018.
Na osnovu rezultata iz 2017.g. članovi dresurne reprezentacije su:
SENIORI- A2 reprezentacija
1. Barbara Ožeg Prah- Passadena
2. Gordana Pavić- Maharaj
3. Mija Brnić- Lily of the valley
4. Iva Jurak Lukičić- Lancaster
SENIORI- B reprezentacija
1. Goran Grizak- Conversano Santa
2. Tea Tosenberger- Pluto Montenegra
3. Pia Damjanić-  Argonaut
MLADI JAHAČI- B reprezentacija
1. Vanda Ljolje- Ashen dew drop
JUNIORI- A reprezentacija
1. Sara Ćosić- Georgina
JUNIORI- B reprezentacija
1. Sara Ćosić- Georgina
2. Petra Laslo- Eef
PONY JAHAČI- A reprezentacija
1. Vanda Ljolje- Ashen Dew Drop
PONY JAHAČI- B reprezentacija
1. Paula Pećanić- Bolekodina 2017.

 

Godina 2016.

SENIORI- A2 reprezentacija
1. Barbara Ožeg Prah- Passadena
2. Iva Jurak Lukičić- Lancaster

SENIORI- B reprezentacija
1. Mija Brnić- Lily of the Valley

MLADI JAHAČI- B reprezentacija
1. Karla Horvat- Jamajka G

JUNIORI- B reprezentacija
1. Lovorka Đurđević- Kay of Ballmore

PONY JAHAČI- A reprezentacija
1. Vanda Ljolje- Ashen Dew Drop

Godina 2015.

Suzana Haber, Seniori-A2

Iva Jurak Lukičić, Seniori-A2

Mija Brnić, Mladi jahači-B

Karla Horvat, Juniori-B

Vanda Ljolje – Pony jahači – A