Reprezentacija

Članovi reprezentacije
Godina 2017.

Prema postavljenim kriterijima za dresurnu reprezentaciju, a na osnovu rezultata iz 2016., izbornica Iva Jurak Lukičić je odredila slijedeće članove reprezentacije u dresurnom jahanju:

Vanda Ljolje – A reprezentacija pony jahača, B reprezentacija mladih jahača,
Karla Horvat – A reprezentacija juniora,
Sara Ćosić – B reprezentacija juniora,
Lovorka Đurđević – B reprezentacija mladih jahača,
Iva Jurak Lukičić – A2 reprezentacija seniora,
Marko Pandža -B reprezentacija seniora,
Mija Brnić – B reprezentacija seniora.

Uz njih su još u reprezentaciju pozvani:
Mirijam Bilić – juniorka
Katarina Čorić – mlada jahačica
Tea Tosenberger – seniorka
Gordana Pavic – seniorka
Pia Damjanić – seniorka
Barbara Ožeg Prah – seniorka

Godina 2016.

SENIORI- A2 reprezentacija
1. Barbara Ožeg Prah- Passadena
2. Iva Jurak Lukičić- Lancaster

SENIORI- B reprezentacija
1. Mija Brnić- Lily of the Valley

MLADI JAHAČI- B reprezentacija
1. Karla Horvat- Jamajka G

JUNIORI- B reprezentacija
1. Lovorka Đurđević- Kay of Ballmore

PONY JAHAČI- A reprezentacija
1. Vanda Ljolje- Ashen Dew Drop

Godina 2015.

Suzana Haber, Seniori-A2

Iva Jurak Lukičić, Seniori-A2

Mija Brnić, Mladi jahači-B

Karla Horvat, Juniori-B

Vanda Ljolje – Pony jahači – A