SASTANAK IO-a ODBORA SUDACA

Na temelju članka 8. Pravilnika Odbora sudaca HKS-a sazivam sjednicu IO Odbora sudaca HKS-a dana 10. studenog 2015. u 16:30 u prostorijama HKS-a u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 11 te predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Aktualna problematika po disciplinama
  2. Izvješće predstavnika sudaca u IO HKS-a
  3. Godišnji plan rada za 2016. godinu
  4. Stažiranje za suce i organizacija ispita
  5. Razno

Predsjednica IO Odbora sudaca HKS-a:

Smiljka Selanec, dr.vet.med.