Sastanak Odbora daljinskog jahanje

Sastanak Odbora za daljinsko jahanje održati će se 11. travnja 2017. godine u prostorijama HKS-a s početkom u 17. sati.

DNEVNI RED