Sastanak Odbora sudaca

Na temelju članka 8. Pravilnika Odbora sudaca HKS-a sazivam sastanak svih sudaca HKS-a dana 8. ožujka 2016. godine u 17.30 u prostorijama HKS-a u Zagrebu, Dom sportova, Trg Krešimira Ćosića 11 sa sljedećim dnevnim redom:

 

1. Izbor predstavnika sudaca u IO HKS-a

2. Odbor sudaca HKS-a u novom mandatu

3. FEI tečaj u Kaposvaru

4. Razno
Predsjednica Odbora sudaca HKS:
Smiljka Selanec