Sastanak odbora za daljinsko jahanje

Na osnovu Statuta HKS-a, čl. 13. i čl. 40. sazivam sastanak Odbora za daljinsko jahanje, proširen s članovima reprezentacije daljinskog jahanja za

08.09.2015. (utorak), u 18.00 sati u Zagrebu- u prostorijama HKS-a

(Trg Krešimira Čosića11/1- Zagreb)

sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red:

 1. Izvještaj s Prvenstva Hrvatske i 5.kola CC u daljinskom jahanju
 2. Naredni zadaci s posebnim osvrtom na predstojeće Balkansko prvenstvo u Bugarskoj
 3. Prijedlozi kalendara važnijih natjecanja za 2016.god.
 4. Prijedlozi izmjena i dopuna Anexa za Prvenstvo Hrvatske i Croatia cup Pravilnika o daljinskom jahanju (za 2016.)
 5. Razno

Uz pozdrav,

Pozvani:

 • Članovi Odbora (1-5)
 • Boško Milivojević, član IO HKS-a
 • Filip Rožmarić, dir.reprezentacije
 • Tihana Brlas
 • Darko Rupcic
 • Carmen Keber
 • Ured HKS-a
 • Na znanje
 • Svim klubovima daljinskog jahanja, putem HKS-a

 

Predsjednik Odbora:
Branko Kovačić