SASTANAK ODBORA ZA EDUKACIJU

Sastanak Odbora za edukaciju održat će se 18.01.16.god. s početkom u 16.30 sati u prostorijama Hipodroma Zagreb.

DNEVNI RED

  1. Plan i program rada za 2016.god.
  2. Razno