SASTANAK PREPONSKE REPREZENTACIJE

Sastanak preponske reprezentacije održat će se 15.02.16.god. u prostorijama HKS-a s početkom u 14.00 sati.