SASTANAK REPREZENTACIJE DALJINSKOG JAHANJA

Sastanak reprezentacije daljinskog jahanja održat će se 11.02.16.god. u prostorijama HKS-a s početkom u 17.00 sati.