Satnica PH u preponskom jahanju Mirnovec 2017 – nedjelja

10:00 – 0,90 m
11:00 – 1,10 m
12:30 – 1,20 m
14:00 – 1,25 m
15:30 – 1,35 m
17:00 – 1,45 m

Satnica je okvirna i organizator zadržava pravo izmjene.