Tinjan – II kolo Croatia cup-a u daljinskom jahanju

Održati će se 14. svibnja 2016. godine s početkom u 08:00 u Tinjanu u organizaciji KK Soko iz Pazina.