1. kolo Karoca KUP-a - 06.-07.04.2019. - Okvirna satnica
 

Subota:

09:00 -  0,60 m i 0,80 m (Zajednički pregled parkura)

10:30 - 0,90 m i 1,00 m (Zajednički pregled parkura)

12:00 - 1,10 m

14:00 - 1,20 m

17:00 - 1,30 m

 

Nedjelja:

09:00 - 0,90 m i 1,00 m (Zajednički pregled parkura)

11:00 - 1,10 m i 1,15 m (Zajednički pregled parkura)

14:00 - 1,20m i 1,25m

16:00 - 1,40 m

 

Dresurna satnica