PH za mlade konje u preponskom jahanju, Finale Karoca GP Series i Finale Karoca kupa i Finale CC u preponskom jahanju
 Početak natjecanja 26.09.2019. u 9:00h.