Dresurno jahalište ili dresurna arena
title

Na natjecanjima, od jahača i konja se očekuje da izvedu niz određenih figura u dresurnoj areni veličine 20x40m (kratka) ili 20x60m (duga arena). Uz ogradu je simetrično postavljeno 8 slova u kratkoj areni, odnostno 12 slova u dugoj areni, koja označavaju mjesta gdje kretnju treba započeti, gdje napraviti promjenu i/ili gdje kretnja završava.


Pješčana podloga treba biti ravna, protuklizna, otporna i elastnična.

Na natjecanjima u dresurnom jahanju treba planirati sudačke kabine za dvije osobe, odmaknute 3m do 5m od dresurne arene. Broj sudaca određen je kategorijom natjecanja, a sudačke kabine mogu biti smještene su na kratkoj stazi kod slova H, C i M, odnosno na dugoj stazi kod slova E i B.