O Daljinskom jahanju




title


Daljinsko jahanje (Endurance) je ispit izdržljivosti za konje i jahače. Cilj daljinskog jahanja je proći dugačku stazu u prirodi u što kraćem vremenu, a da pri tome ne iscrpljujete konja preko norme.

Daljinsko jahanje kao organizirana aktivnost prvo se razvilo u SAD-u po uzoru na europsku vojnu konjicu (naročito Poljsku i Rusku) i njihov program uzgoja konja kada su kao test sposobnosti konji morali, noseći teret od 140 kg, proći 160 km u jednom danu. Službeno se smatra da je daljinsko jahanje postala sportska disciplina 1950. godine kada je Wendell Robie jahao iz Nevade u Kaliforniju stazom Pony Expresa i završio je u roku manjem od 24 sata. Daljinsko jahanje u Europi počelo se razvijati od 1960. godine.

U Republici Hrvatskoj prvo službeno natjecanje u daljinskom jahanju održano je 02.06.2006. godine na Petrovom vrhu pored Daruvara na stazi dugačkoj 45 kilometara sa jednim veterinarskim vratima u organizaciji Udruge Bilogora Papuk 1991. Prije toga, 13. svibnja 2006. godine održana je pokazna utakmica u Barbanu u Istri, u organizaciji KK Hiperion i «Društvo trke na Prstenac» kako bi se stekao praktični uvid što je sve potrebno za organizaciju utakmice. Tijekom te iste godine, točnije 28. listopada, organizirana je utakmica Jaska 2006. u dužini 20 km u organizaciji KK Jaska. Na samom kraju godine, 03. prosinca 2006. održana je Božićna utrka u dužini 35 kilometara, s ciljem u SC Kukavica, a u organizaciji Udruge Bilogora Papuk 1991. Tako je završena prva sezona daljinskog jahanja u Hrvatskoj, sa četiri natjecanja i sa 70-tak licenciranih jahača. Na kraju godine objavljena je i neslužbena lista Croatia cupa u časopisu Konjska snaga, a zanimanje jahača za tu listu dalo je snage i volje za organizaciju prvog pravog Croatia cup-a i Prvenstva Hrvatske u slijedećoj, 2007. godini.

Daljinsko jahanje u Hrvatskoj je doživjelo neočekivani «bum», vjerojatno iz razloga što se velik broj vlasnika konja bavi terenskim jahanjem i s zanimanjem su dočekali sport koji je tako sličan njihovoj rekreaciji.