Organizacija
title

PREDSJEDNIK:
Zdravka Poljaković Skurić

GLAVNI TAJNIK:
Barbara Knežević

IZVRŠNI ODBOR
Renato Levanić
Gordana Pavić
Zoran Uravić
Domagoj Katić
Željko Marović
Franjo Koletić
Goran Golubiček
Mirna Matković
Dragomir Jurjević

PREDSJEDNICI ODBORA
Odbor sudaca – Ivana Ljubić
Odbor za preponski sport – Renato Levanić
Odbor za dresurni sport – Milan Horvat
Odbor za zaprežni sport – 
Odbor za daljinsko jahanje –Tajana Kesić Šapić
Odbor za eventing - Dragomir Jurjević
Odbor za veterinu – Prof. dr. sc. Nikica Prvanović Babić, dr. med. vet
Odbor za edukaciju – Matea Kocsis
Odbor voditelja i trenera jahanja – Emilia Džambo
Odbor postavljača parkura – Eduard Petrović


Reprezentacija
Direktor – v.d. Filip Rožmarić
Prepone – Andrija Hrgović 
Dresura – Iva Jurak Lukičić
Zaprege – 
Daljinsko – Vladimir Vlajnić

NADZORNI ODBOR
Dorijan Mihelić
Stjepan Ergović
Tomislav Kavur

STEGOVNO POVJERENSTVO
Sanda Kulić
Mirjana Renard
Jasminka Pirš Petraković
Carmen Keber 

SUD ČASTI
Branka Štajduhar
Damir Alpeza
Branko Kovačić
Denis Zeko
Marko Ulaga