O odboru sudaca
title Odbor sudaca HKS-a stručno je tijelo HKS-a, a sastoji se od svih sudaca i steward-a. Ovisno o disciplini konjičkog sporta za koju je polagao ispit, suci i stewardi u Odboru sudaca su podijeljeni u sljedeće tri kategorije:
 1. regionalni rang (najniži rang),
 2. nacionalni rang i
 3. internacionalni rang (prema broju zvijezdica).
U sastavu članstva Odbora sudaca trenutno imamo najveću zastupljenost sudaca i stewarda preponskog jahanja, jer je to na našem području najstarija disciplina, ali u odboru su još i suci i stewardi za dresurno jahanje, daljinsko jahanje i vožnju zaprega.

Uže ustrojstvo Odbora sudaca je:

Predsjednik – Ivana Ljubić
Tajnik – Tihana Brlas
Predstavnik sudaca preponskog jahanja – Željko Valuh
Predstavnik sudaca dresurnog jahanja – Ivana Cigit
Predstavnik sudaca daljinskog jahanja – Zlatko Kramarić
Predstavnik sudaca vožnje zaprega – Ivica Bogadi
Predstavnik Odbora sudaca u IO HKS-a – Mladen Brezić
Sud časti: Željko Šeper (predsjednik), Milena Dragišić (član), Dunja Hercigonja (član).

Dužnosti sudaca/stewarda su sljedec´e:
 • da osigurava pošteno natjecanje i osigurava dobrobit konja, ali i ostalog službenog osoblja direktno uključenog u održavanje natjecanja
 • da savjesno i aktivno obavlja poslove suđenja na natjecanjima posˇtujuc´i trenutna pravila (nacionalna i internacionalna)
 • da sudi samostalno i nepristrano, te da ne dođe u sukob interesa,
 • da sudjeluje aktivno u seminarima, sastancima i edukacijama/stručnim usavršavanjima ili nekom drugom obliku edukacije
 • prema utvrđenom rasporedu suđenja sudac je duzˇan doc´i na mjesto natjecanja najmanje jedan sat prije pocˇetka prve utakmice, te se zadržati minimalno pola sata nakon završetka zadnje utakmice natjecanja/natjecateljskog dana.
 • da poštuje dress code sudaca
 • stalno pratiti i biti u toku s izmjenama FEI pravilnika, Pravilnika HKS-a, Statuta HKS-a te ostalih akata HKS-a,
 • da na utakmice donese Pravilnike, sˇtopericu, zvono i slično sukladno disiplini.
Odbor sudaca HKS-a, sukladno Pravilniku o radu Odbora HKS-a, ima propisanu edukaciju i postupak obrazovanja i licenciranja novih sudaca i stewarda.