Odbor za edukaciju
title


Andrea Novak Djelmić, predsjednica

Christian Barbić
Renato Levanić
Gordana Pavić
Dinka Kovačević
Ivana Ljubić
Ivan Kuna

Kontakt
edukacija@konjicki-savez.hr