Odbor za edukaciju


Vrijeme objave: 29.01.2019 15:39

title


Andrea Novak Djelmić, predsjednik
Dinka Kovačević
Gordana Pavić
Ivana Cigit
Mladen Brezić
Matea Kocsis

Kontakt
edukacija@konjicki-savez.hr