Poziv na sastanak Odbora daljinskog jahanja, 30.03.2019.
 

Zagreb , 22.3.2019.

Poštovani,

Sazivam  sastanak Odbora za daljinsko jahanje koji će se održati u subotu
30.03.2017., u 15 sati u prostorijama KK Husar ,  Franje Vidovića bb, Čazma sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red:

1.  Rad reprezentacije daljinskog  jahanja u  2019 godini,
2.  Financijski plan za 2019
3.  Edukacije u 2019
4.  Razno

Pozvani:
-    Članovi Odbora (1-6)
-    Alen Babić
-    Zlatko Kramarić
-    Carmen Keber
-    Marin Samardžić
-    Dinka Kovačević
-    Davor Lipovac
-    Vladimir Vlainić izbornik daljinskog jahanja

-    Svim klubovima daljinskog jahanja, putem HKS-a


Predsjednica Odbora: Zrinka  Bilen