Pravilnik dresurno jahanje 2019




 

Obavještavamo sve natjecatelje, organizatore kao i ostalo osoblje i sudionike discipline dresurnog jahanja da su s 01.04.2019. godine stupile na snagu izmjene Pravilnika.
Izmjene su učinjene u slijedećim člancima: E.6.1, E.7.4, E.7.5, E.8.2, E.8.3, E.8.7, E.8.8, E.8.9, E.8.10, E.8.11, E.8.12, E.14.2, E.25.13, E.26.3, E.26.4, E.26.10 i Dodatak 2.

Posebno skrećemo pažnju na slijedeće izmjene:

  • Članak E.6.1 Definicija seniora amatera

  • Izmjene Članaka u Odlomku E i pratećem Dodatku 2 koje se odnose na opremu konja, od čega posebno ističemo izmjenu Članka E.8.2. - dupla uzda obavezna na kategoriji utakmice Grand Prix Specijal i Grand Prix Freestyle sukladno FEI Dressage Rules Art 428, na kategorijama M do Grand Prix dopuštena ali nije obavezna

  • Članak E.26.10 Pravo nastupa u finalu CCD imaju natjecatelji koji imaju najmanje 1 osvojeni bod iz prethodnih kola
    Molimo sve sudionike da se upoznaju sa izmjenama Pravilnika te želimo uspješnu natjecateljsku sezonu.

Link na pravilnik

Odbor za dresurno jahanje