PH u preponskom jahanju satnica za 22.06.2019. - subota
 

Početak natjecanja u 08:00, sa slijedećim rasporedom:

  • 1,30 m - PH za mlade jahače
  • 0,80 m
  • 0,90 m - PH za pony jahače
  • 1,10 m - PH za kadete
  • 1,20/1,25 m - PH za juniore i amazonke
Utakmice se odvijaju bez unaprijed određene satnice i bez pauza.