OBAVIJEST
Obavještavamo Vas da će ured HKS-a biti zatvoren od 02. do 19.08.19.god., radi korištenja godišnjeg odmora.

Za eventualne upite kontaktirati broj 099 4965 425. 

HKS