Poziv za odbor daljinskog jahanja 17.09.2019.
Poštovani, 

Sazivam sastanak Odbora za daljinsko jahanje koji će se održati u utorak 17.09.2019., u 18.00 sati u prostorijama HKS-a.
 
Predsjednica Odbora
Zrinka Bilen