PH u eventingu i PH za mlade konje u preponskom jahanju obavijest
title

Dresurna utakmica koja se boduje za PH u eventingu počinje 01.10.2021 u 08:30 sati.

Turnir u preponskom jahanju počinje 01.10.2021 u 10:30 sati.