SPORTSKI I STRUČNI ODBORI - POZIV
title

Temeljem odluke IO HKS-a od 05.07.2022.god., ovim putem pozivam sve zainteresirane za rad u Sportskim i Stručnim odborima HKS-a da se pismenim putem jave u ured HKS-a najkasnije do 20.07.2022.god..

 

Hrvatski konjički savez

Neđeljko Knežević, predsjednik