Objavljen je kalendar natjecanja za 2023. godinu
Pozivaju se organizatori koji se eventualno preklapaju s natjecanjima da u roku do 01. prosinca dostave izmjene i dopune kalendara na email: ured@konjicki-savez.hr


title

Objavljen je kalendar natjecanja za 2003. godinu.

Pozivaju se organizatori koji se eventualno preklapaju s natjecanjima da u roku do 01. prosinca dostave izmjene i dopune kalendara na email: ured@konjicki-savez.hr