Postupak podnošenja zahtjeva za kategorizaciju sportaša
Nastavno na postepeno uvođenje digitalizacije poslovanja unutar HOO-a, a samim time i postupak kategorizacije sportaša, u nastavku Vam dostavljamo nove upute za podnošenje zahtjeva.


title

Nastavno na postepeno uvođenje digitalizacije poslovanja unutar HOO-a, a samim time i postupak kategorizacije sportaša, u nastavku Vam dostavljamo nove upute za podnošenje zahtjeva.

Naime, novim načinom podnošenja zahtjeva za kategorizaciju sportaša, sportaš će imati obavezu:

 • Elektronički ispuniti online obrazac za kategorizaciju sportaša (https://hookasp.czd.hr/kasp/zahtjevi/1)
  • Po završetku, sportaš će kliknuti na opciju „Generiraj obrazac“, čime će obrazac automatski biti lokalno (na osobnom računalu podnositelja zahtjeva) pohranjen u PDF formatu
 • Pohranjeni obrazac sportaš će potom:
  • Isprintati
  • Vlastoručno potpisati
  • Ovjeriti (potpisom i pečatom) u svom matičnom sportskom klubu i nacionalnom sportskom savezu
  • Uz obrazac priložiti dokumentaciju kao dokaz o ostvarenom kriteriju koji je osnova za razvrstavanje u određenu kategoriju (ovaj korak obično odradi nacionalni sportski savez s obzirom da je isti posljednji u nizu koji vrši radnju sa zahtjevom)
  • Ovjereni obrazac i dokumentaciju potrebno je skenirati (i spojiti u jedan PDF dokument)
  • Skenirani zahtjev (obrazac i dokumentacija), potrebno je dostaviti na e-mail adresu kategorizacija@hoo.hr
   • Napomena: svaki sportaš mora imati svoj PDF dokument u kojem su ovjereni zahtjev i dokumentacija (ukoliko nacionalni sportski savez dostavlja zahtjeve za 3 sportaša, dostaviti će ih u ukupno 3 PDF dokumenta)

Zahtjevi se podnose u skladu sa Pravilnikom za kategorizaciju  sportaša (N.N.138/2023) te Kriterijima za kategorizaciju sportaša HOO (od 1.1.2024.).

 

PRIMJER ZAHTJEVA ZA KATEGORIZACIJU SPORTAŠA