SATNICA PH U PREPONSKOM JAHANJU, OSIJEK 25.-28.06.15.
Nedjelja, 28.06.2015.

14.   0,90 m - 09:00 h

18.   1,45 m - 17:30 h

Sve ostale utakmice odvijati će se bez unaprijed određene satnice.