SASTANAK ODBORA ZA PREPONSKO JAHANJE
Dana 23.07.15. u prostorijama HKS-a održat će se sastanak Odbora za preponsko jahanje s početkom u 18.00 sati.

DNEVNI RED

1. PH za mlade konje 

2. Dozvoljene žvale za mlade konje

3. Pravo nastupa mlađih od 18 god. na utakmicama snage i umijeća

4. Osvrt na održano PH u Osijeku

5. Razno